สวัสดีค่ะเพื่อนครูทุกท่าน...ขอนำท่านสู่ weblog ครูปฐมวัย

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2552

การสอนเด็กปฐมวัย

หลักการ
...........เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและการให้การศึกษาเด็กปฐมวัย อ่านต่อ

คิดบวก ชีวิตบวก

(โดยท่าน ว.วชิรเมธี)

เวลาเจองานหนัก ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือโอกาสในการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ
เวลาเจอปัญหาซับซ้อน ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือบทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษ
อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552

โครงการสอนวิชาภาษาและเทคโนโลยีฯ

รหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
------------------------------------------------------------------------------

คำอธิบายรายวิชา (เนื้อหา)
............ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมาย โดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกัน

จุดประสงค์
..........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้
.........1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้
.........2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สำหรับครูได้
.........3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษาเนื้อหา

หน่วยที่ 1
........เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู
หน่วยที่ 2
........คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
หน่วยที่ 3
........อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น
หน่วยที่ 4
........เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล
หน่วยที่ 5
........ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล

คาถาครูอนุบาล

...ยิ้มแย้ม แจ่มใส ใจเมตตา พาสนุก...
...การมีเด็กเด็กเข้ามาในชีวิต...
...ก็เหมือนมีสวนดอกไม้อยู่หน้าบ้าน...

ข้อคิดเล็กๆ น้อยๆ

Photobucket
มีคำถามเยอะเลยค่ะ
กับคนที่รู้จักมักคุ้นและไม่คุ้นค่ะ
...สอนชั้นอนุบาลสนุกมั้ย?
...น่าเบื่อมั้ย?
...เครียดและเซ็งมั้ย?
...ต้องเช็ดอึและอ้วกด้วยหรือเปล่า?

ขอตอบเลยนะคะด้วยความสัตย์จริง
...เต็มใจ...และสนุกกับงานค่ะ
...สดชื่นด้วยเวลาได้อยู่กับเด็กๆ...
...รักเด็กค่ะ (ขอยืมสโลแกนนางสาวไทยมาใช้หน่อยนะ)...
...ชอบธรรมชาติและเสียงเพลง...

"ลองมาสอนดูซิคะ น่ารักนะ วันๆ หนึ่ง เด็กๆ เขาจะมีคำถามและคำตอบ คำพูดน่ารักๆ มาให้ครูอมยิ้มได้เสมอทุกๆ วัน"

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...